Extern Vertrouwenspersoon 

Als vertrouwenspersoon is het mijn belangrijkste taak om te waarborgen dat medewerkers veilig aan het werk kunnen/zijn.  Een extern vertrouwenspersoon kan ingehuurd worden zodat ongewenste omgangsvormen en integriteit worden gewaarborgd.

Als extern vertrouwenspersoon heb ik 3 taken.

 1.  Het opvangen van een slachtoffer die te maken heeft gehad met ongewenst gedrag of de potentiële melder van een integriteit kwestie te steunen. Het aanhoren van het verhaal en samen kijken welke oplossingen en mogelijke consequenties er zijn bespreken. Zodat er weer een veilige en gezonde situatie is. 
 2. Voorlichting geven aan de medewerkers over integriteit en ongewenst gedrag. Waarbij de nadruk ligt op preventie., het voorkomen en als het wel speelt, hoe er mee om te gaan en wat je kunt doen. 
 3. Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit. 

Samenwerken aan een veilige werkplek

Naast dat ik voor werknemers beschikbaar ben als vertrouwenspersoon, is het ook mogelijk dat  werkgevers een jaarcontract met mij afsluiten. Daarmee faciliteert de werkgever het hebben van een extern vertrouwenspersoon.  


In ieder bedrijf kunnen medewerkers te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties. Dit kan leiden tot verzuim van een medewerker, met alle consequenties tot gevolg. Mijn doel is dat iedere medewerker  (eerder) bespreekbaar maakt waar hij tegen aanloopt, om te voorkomen dat het gaat escaleren. Zodat de werknemer mentaal gezond aan het werk is. In de meeste gevallen ligt de regie bij  degene die te maken heeft met ongewenste omgangsvormen, formeel wordt dit de klager genoemd. De klager bepaalt wat hij er mee wilt doen, ik sta naast de klager en bespreek de mogelijke oplossingen en consequenties. Uiteindelijk is het de klager die beslist wat er met de melding gaat gebeuren. Tenzij het een strafbaar feit betreft.


Iedere werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Een PSA (psychosociale arbeidsomstandigheden) beleid is hier onderdeel van. Daarnaast een Risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E), een gedragscode, hoe gaan we met elkaar om, wat zijn de verwachtingen, waar kun je elkaar op aanspreken? Dit helpt ook de veiligheid en de sfeer te verbeteren. 

Wie is de vertrouwenspersoon, hoe kun je deze bereiken.  En als laatste aandacht voor ethiek,  welke mogelijke ethische kwesties zijn er, en wat doe je dan?

Mijn rol

Als  vertrouwenspersoon bied ik de werknemer een luisterend oor. Hij of zij kan het verhaal met mij delen. Ik bied de eerste opvang, adviseer, begeleid en ik probeer altijd te de-escaleren. Ik sta naast de medewerker, ik ben niet de bemiddelaar. Ik kijk wat de medewerker nodig heeft om weer veilig aan het werk te kunnen.


Vertrouwelijkheid

Als  vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsplicht en is alles wat mij vertelt wordt vertrouwelijk.  Ik houd dus geen dossier bij en maak geen verslagen. Wel houd ik (anoniem) bij hoeveel meldingen er zijn geweest. Deze staan in de jaarrapportage. 


Wetsvoorstel vertrouwenspersoon

Er ligt een wetsvoorstel voor het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon voor iedere werkgever.  Zodat de veiligheid op de werkvloer wordt vergroot. Met het verplicht stellen hebben alle werknemers toegang tot een vertrouwenspersoon.  Zodat er wordt gewerkt aan een veilige werkomgeving en ongewenst gedrag wordt teruggedrongen. Een werkomgeving waarin de werknemer zich gesteund voelt en vrij is om zichzelf te zijn. Waar ongewenst gedrag niet wordt getolereerd en waarin iedereen met respect wordt behandeld.  Gezond bedrijf


In deze tijd van arbeids krapte kan het soms lastig om personeel te vinden, binden en te boeien.  Daarom is het belangrijk voor een bedrijf om te werken  aan de bedrijfscultuur, waar het fijn en veilig werken is. Daarnaast is er minder ziekteverzuim omdat er gezonde en vitale medewerkers zijn.  

Aanbod als extern vertrouwenspersoon

veilig aan het werk, extern vertrouwenspersoon

Klein €150

Jaarabonnement voor bedrijven tot 10 medewerkers.

Inclusief;

 • Jaarrapportage
 • Presentatie


Exclusief:

 • Gespreksuur € 70 ex BTW
veilig aan het werk, extern vertrouwenspersoon

Middel €250

Jaarabonnement voor bedrijven tot 25 medewerkers.

Inclusief;

 • Jaarrapportage
 • Presentatie


Exclusief:

 • Gespreksuur € 70 ex BTW
veilig aan het werk, extern vertrouwenspersoon

Groot €500

Jaarabonnement voor bedrijven tot 50 medewerkers.

Inclusief;

 • Jaarrapportage
 • Presentatie


Exclusief:

 • Gespreksuur € 70 ex BTW

Maatwerk

Zit het juiste pakket er niet tussen of bestaat het bedrijf uit meer als 50 werknemers. Neem dan met mij contact op, dan bespreken we de mogelijkhede

maatwerk extern vertrouwenspersoon

Werkwijze bij een jaarcontract


Jaarlijks geeft ik een presentatie aan (nieuwe) medewerkers. Voor de zichtbaarheid en vindbaarheid.

Ik ben telefonisch of per mail beschikbaar voor alle medewerkers voor het 1e contact.

Het gesprek vindt plaats wat voor de medewerker prettig is, dat kan ook op een andere locatie zijn. 

Het gesprek is vertrouwelijk. 

Extra gesprekken zijn altijd mogelijk.

Ik maak een jaarrapportage, deze is anoniem en niet te herleiden naar personen.

Ik kan meedenken bij het maken van beleid of gedragscode. 

Ik kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW,  eventuele reiskosten en locatie kosten,Meer vragen? Neem contact op